Vrijdag 20:00-22:00

Maartje en Kine
met ‘Hoge noot’

Zaterdag 16:00-16:30

Beiaardbespeling
door stadbeiaardier
Mannes Hofsink

Woensdag
17:300-18:00

Viva la Musica o.l.v.
Ceciel van der Zee

Donderdag / vrijdag
09:30-11:00 uur
11:30–13:00 uur

Polle de orgeljongen

Donderdag 20:00–22:00 uur

Voorstelling stomme film

Zaterdag
14:30–15:30 uur

Jeugdkoor Kwaya
uit Most

Vrijdag 20:00-22:00

Maartje en Kine met ‘Hoge noot’

Zaterdag 16:00-16:30

Beiaardbespeling door stadbeiaardier Mannes Hofsink

Woensdag 17:30-18:00

Viva la Musica o.l.v. Ceciel van der Zee

Donderdag / vrijdag
09:30-11:00 uur en 11:30–13:00 uur

Polle de orgeljongen

Donderdag 20:00–22:00 uur

Voorstelling stomme film

Zaterdag 14:30–15:30 uur

Jeugdkoor Kwaya
uit Most

Programma

Het is dit jaar 600 jaar geleden dat Meppel toestemming kreeg een eigen parochie te stichten en dus een eigen kerk te bouwen. Daarnaast is het in 2022 300 jaar geleden dat er een orgel kwam in de Grote of Mariakerk.

De Stichting Orgelconcerten Meppel (SOM) wil deze beide markante momenten in de geschiedenis van Meppel onderstrepen door een festival te organiseren, dat plaatsvindt van 5 tot 9 oktober 2022 in en om de Grote of Mariakerk.

Nieuws

Toren speelt mee in festival

In het festival is uiteraard een grote plaats ingeruimd voor de naamdrager van de kerk: 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚.

Bij de programmering is daarmee rekening gehouden. Het koor van Ceciel van der Zee, Viva la Musica, zal bij de opening van het festival op woensdag ondermeer het Maria mater gratiae van Fauré uitvoeren.

Hoogtepunt van het festival is op zaterdagavond de uitvoering van de Mariavespers van Monteverdi met medewerking van Musica Vocalis uit Zwolle.

Sinds enkele dagen heeft de Meppeler Toren zich daarbij gevoegd. Wie goed luistert hoort op het carillon vier nieuwe melodieën. Twee daarvan zijn uit de opening van de Mariavespers. De andere twee zijn uit delen van de Bachcantate Lobe den Herren.
Deze cantate zal worden uitgevoerd tijdens de afsluitende oecumenische cantatedienst van het festival op zondagmiddag om 15 uur.

Nadat 600 jaar zondag aan zondag hier vieringen hebben plaatsgevonden zal dit, in ieder geval voorlopig, de laatste dienst zijn in de Grote of Mariakerk: een afsluiting dus met een emotionele lading.

Blijf op de hoogte
Volg al ons nieuws op Facebook of Instagram