Cantatedienst

Zondag, 15:00-16:30 uur

Een feestelijke cantatedienst vormt de afsluiting van dit festival. Naast een deel uit de Lutherse Mis in g (BWV 235) van Johann Sebastian Bach, klinkt een van zijn geliefde cantates: ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’ (BWV 137). Het vijfdelig werk is gebaseerd op het bekende gezang: ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’. Het achtkoppig koor, incluis solisten, wordt begeleid door een samengesteld ensemble. De dienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Meppel. Voorganger is ds. Annemarie Rodenburg en cantor-organist is Mannes Hofsink.

www.manneshofsink.nl

Gratis entree, geen ticket nodig.