Mariavespers van Monteverdi

Zaterdag, 20:00-22:00 uur

Mariavespers (1610) – Claudio Monteverdi (1567-1643)

Wat is er nou toepasselijker bij het 600-jarig bestaan van de Mariakerk om juist de Mariavespers van Monteverdi uit te voeren? Juist dit werk uitvoeren.

Voorgeschiedenis
In 1610 droeg de Italiaan Claudio Monteverdi zijn Vespro della Beata Vergine op aan Paus Paulus V. Het hoogstpersoonlijk aanbieden van de Mariavespers resulteerde drie jaar later in een benoeming tot kapelmeester aan de San Marco in Venetië, het hoogste ambt in de Italiaanse kerkmuziek. Hij werkte daar tot zijn dood.

Het dertiendelig werk laat een scala aan oude en nieuwe compositietechnieken zien. Van oude Vlaamse, renaissancistische polyfonie tot nieuwe compositorische concepten voor die tijd, die meer dramatische expressie toelieten. Het werk staat aan de vooravond van een stijlperiode, die we later de ‘Barok’ zijn gaan noemen.

Monteverdi componeerde zijn werk zo dat de bruikbaarheid van zijn vespers niet tot één specifieke gelegenheid beperkt bleef. Zo worden bepaalde teksten weggelaten. De invulling van elk getijdengebed door het jaar heen (in kloosters gebeden), zoals een vesper, was minutieus voorgeschreven

Uitvoering
Het koor wordt gevormd door Musica Vocalis (MV) uit Zwolle, aangevuld met solisten. Het instrumentale ensemble is samengesteld. Bewust is gekozen voor een alternatief passend instrumentarium. Artistiek leiders van dit project zijn Raghna Wissink (de dirigent van MV) en Mannes Hofsink.


Uitvoerenden:
Musica Vocalis (instudering koor: Raghna Wissink)

Solisten:
Christy Luth – sopraan
Raghna Wissink – sopraan
Lucie Tromp – alt
Cora Dijk – alt
Jeroen Helder – tenor
Han Warmelink – tenor
Rudi Kaldenberg – bas
Laurens Huizenga – bas

Samengesteld orkest

Algehele leiding:
Mannes Hofsink

(Fotografie Martien Hovestad)