Viva la Musica

Woensdag, 17:30-18:00 uur

De Stichting Koorschool ‘Viva la Musica’ is een zang- en kooropleiding voor kinderen van 5 jaar t/m twintigers van 26 jaar. De koorschool is een stichting met een bestuur, docenten en vrijwilligers en heeft momenteel ruim 60 leerlingen. Artistiek leider van de koorschool is Ceciel van der Zee. ‘Viva la Musica’ heeft een goede reputatie opgebouwd. Het jeugdkoor van de koorschool behaalde april 2017 de eerste prijs tijdens het muziekfestival op Schiermonnikoog. Jaarlijks worden er een aantal concerten gegeven. De koorschool streeft naar een zo hoog mogelijk artistiek niveau waarbij de individuele ontwikkeling en vooral het plezier van samen musiceren steeds voorop staan.

De belangen van deze koren worden behartigd door de stichting Koorschool Viva la Musica en wordt gesteund door de gemeente de Wolden.

Ceciel van der Zee studeerde zang aan het conservatorium in Den Haag. Zij volgde de meerjarige dirigenten opleiding bij Unisono. Zij heeft zich toegelegd op het zingen met kinderen en jeugd en volgde daar meerdere cursussen voor.  Sinds 2007 leidt zij alle koren van koorschool Viva la Musica en is zij artistiek leider. Zij studeerde koordirectie bij Louis Buskens op het Prins Claus conservatorium in Groningen.

www.KoorschoolVivaLaMusica.nl